สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 600 โดส สำหรับ 300 คน เพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภท หรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภท เช่น มะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคสมอง และโรคไตวาย พระ นักบวช และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 600 โดส สำหรับ 300 คน เพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภท หรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภท เช่น มะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคสมอง และโรคไตวาย พระ นักบวช และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายนวน  โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อและนายกกิ่งกาชาดท่าบ่อ คณะกิ่งกาชาดท่าบ่อ นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ,นายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  สาขาท่าบ่อ ได้ร่วมกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm) ที่ได้รับการจัดสรรมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับมาเป็นจำนวน  600 โดส (300 ราย)  สำหรับฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

            1. ผู้พิการ

            2. ผู้ด้อยโอกาส

            3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มโรคเรื้อรัง

            4.พระ/นักบวช

            5. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน

 

โดยได้กำหนดให้ดำเนินการฉีดวันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัดหนองคาย  ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564    ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจึงได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายเขตตำบลท่าบ่อ 30 ราย และตำบลโพนสา 30 ราย   ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาท่าบ่อ  กิ่งกาชาดท่าบ่อได้ออกร่วมให้บริการและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนพระราชทานนี้ทุกคน  ส่วนในตำบลอื่นๆที่เหลือจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อๆไป.

 

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย