กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย เพื่อเน้นให้ทุกหน่วยมีความพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ระดับจังหวัด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย เพื่อเน้นให้ทุกหน่วยมีความพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ระดับจังหวัด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (7 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีอุทกภัย) ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเน้นให้ทุกหน่วยมีความพร้อม ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ระดับจังหวัด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการฝึกศูนย์บัญชาการจังหวัดหนองคาย ผ่านระบบการประชุมทางไกล Z00M เป็นเวลา 2 วันคือในวันที่ 7 – 8 กันยายน 64.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย