เทศบาลเมืองหนองคายจับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กว่า 120 ล้านบาท ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน คาดเริ่มดำเนินการช่วงเดือนมกราคม 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายวีระชัยโชคมงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายบัญชา อาศรัยราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และนายสมโชค บุญชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริหารโครงการพิเศษการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 

 

นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดสรรงบประมาณทั้ง 2 หน่วยงานๆละ 60 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท ในการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียนร้อยและความปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

สำหรับในการก่อสร้างที่จะดำเนินการครั้งนี้แบ่งการก่อสร้างระบบสายใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ ออกเป็นถนน 6 สาย  ประกอบด้วย ถนนประจักษ์ศิลปาคม จากสามแยกซอยเวียดนามอนุสรณ์ถึงสี่แยกถนนโพธิ์ชัย ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร, ถนนมีชัยจากสี่แยกดอนแดงถึงสี่แยกถนนหายโศก ระยะทาง 1.4 กิโลเมตรและ จากแยกวัดโพธิ์ชัยถึงสามแยกตลาดวัดธาตุ ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร ,ถนนประจักษ์ศิลปาคม จากสี่แยกถนนโพธิ์ชัยถึง มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน หรือ วีอาร์กู้ภัยหนองคาย ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ,ถนนแก้ววรวุฒิ จากสามแยกมีชัยถึงสามแยกถนนมีชัย ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 9.7 กิโลเมตร ซึ่งจะได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย