เทศบาลเมืองหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเครือข่ายสุขภาพ สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเครือข่ายสุขภาพ สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11 มิ.ย. 64) ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเครือข่ายสุขภาพ สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และปรอทวัดอุณหภูมิ ให้แก่เครือข่ายสุขภาพในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 16 แห่ง

 

นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า การอบรมฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถป้องกันตนเองและถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย พบผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 86 ราย โดยเป็นผู้ป่วยฯในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ถึง 30 ราย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย