เทศบาลเมืองหนองคาย เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนนี้เป็นการเฉพาะหน้าก่อน ในปีงบประมาณ 2565 เตรียมดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบระยะยาว

เทศบาลเมืองหนองคาย เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนนี้เป็นการเฉพาะหน้าก่อน ในปีงบประมาณ 2565 เตรียมดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบระยะยาว

เมื่อเวลา 10.40 น. วันนี้ (11 มิ.ย. 64) ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลเมืองหนองคาย

 

นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในช่วงฤดูฝน ที่เป็นปัญหาที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีความกังวลมาตลอด ขณะนี้เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีการประสานความร่วมมือกับนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (อบจ.หนองคาย) ในการขอยืมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาเตรียมความพร้อมไว้และจะนำไปติดตั้งในจุดที่มีความสำคัญ รวมไปถึงจุดที่มีน้ำขังอยู่บ่อยครั้ง หากเกินกำลังความสามารถของเทศบาลเมืองหนองคายแล้ว ก็สามารถประสานกับ อบจ. ขอรับการสนับสนุนทั้งกำลังคนและเครื่องสูบน้ำไปยังจุดที่ได้มีการสำรวจไว้แล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่าในปีนี้เทศบาลเมืองหนองคาย จึงอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนชาวหนองคายว่า ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เตรียมสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเหมือนที่ผ่านมา หากเกิดน้ำขังน้ำท่วมที่จุดใต ให้แจ้งเข้ามาได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลเมืองหนองคาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณดอนโพธิ์ซอย 1 ด้านหลังห้างเทสโก้โลตัสนั้น นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ได้มีการสำรวจแล้ว พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้าง ที่จะต้องมีการขุดลอกลำห้วยสะพานทองที่บางจุดไม่ได้ขุดลอกมาหลายปี และยังพบว่ามีการก่อสร้างรุกล้ำไปในลำห้วยฯ ทำให้เส้นทางการระบายน้ำเปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องมีโครงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป แต่ในเบื้องต้นก็จะมีการป้องกันโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำ ให้เป็นเส้นทางลัดให้น้ำออก เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังไปก่อน หลังจากหมดฤดูฝนแล้วก็จะมีการดำเนินโครงการที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณของปี 2565 ต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย