ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รับมอบสิ่งของบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รับมอบสิ่งของบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย และนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประกอบด้วย น้ำดื่ม 5,000 ขวด และขนมเค้ก 500 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

สำหรับจังหวัดหนองคาย มีผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงเบียนเพื่อฉีดวัคซีนฯในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดรวม 18,815 คน อำเภอที่มากที่สุดคือ อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 7,271 คน รองลงมาคืออำเภอโพนพิสัย จำนวน 3,847 คน และอำเภอท่าบ่อ 2,551 คน ตามลำดับ โดยมีจุดฉีดในทุกอำเภอที่เกือบทั้งหมดจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ คาดว่าจะฉีดวัคซีนแล้วเสร็จทั้ง 18,815 คน ภายในกลางเดือนมิถุนายน 64 นี้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย