ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 มิ.ย. 64 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนที่จังหวัดหนองคาย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประกอบด้วย อบจ.หนองคาย มอบเงิน 5 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย และห้างบิ๊กซี ,CPF บริจาคน้ำดื่ม โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ,นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ,นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ  และนำชมจุดบริการฉีดวัคซีนจุดต่างๆ ณ บริเวณจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

 

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวว่า จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเป็นจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหนองคายและจังหวัดชายแดน มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐประชาชนจีน การฉีดวัคซีนในคราวนี้ จะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน โดยมีเป้าหมายฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่ติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ อาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มลูกเสี่ยงด้วย

 

ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราอยากให้มีการเปิดด่านพรมแดนค้าขายให้เร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้  ซึ่งตนได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำอย่างไรให้มีการเปิดพรมแดนได้เร็วที่สุด จากนั้นจะมีการเจรจาระหว่างทางรัฐบาลกับประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่ง โดยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานทั้งสองฝ่ายต้องปลอดภัยจากโรค covid-19 ทั้งฝ่ายคนไทยเองและประเทศเพื่อนบ้านที่จะต้องมีความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายความปลอดภัยก็คือต้องได้รับวัคซีนได้มากที่สุด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย