ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน จำนวน 1,000 หลอด ให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ 2 วัน (7-8 มิถุนายน 64) ฉีดแล้วรวม 7,704 คน

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน จำนวน 1,000 หลอด ให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ 2 วัน (7-8 มิถุนายน 64) ฉีดแล้วรวม 7,704 คน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย พร้อมจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 1,000 หลอด ให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 64 ที่ผ่านมา จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการนี้ จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ได้ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนฯดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามพระราโชบาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2564 ด้วย

 

สำหรับบรรยากาศการฉีดวัคซีนฯ วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นวันที่ 3 ภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ยังคงคึกคัก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยง เดินทางมาเพื่อรับการฉีดวัคซีนฯตั้งแต่เช้า นอกจากนี้ในวันนี้ ยังมีกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางมารับการฉีดวัคซีนฯด้วย ซึ่ง 2 วันที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ทั้ง 9 จุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนแล้วรวม 7,704 คน และจากการสรุปข้อมูลปัจจุบัน (8 มิถุนายน 64) จากประชากรในจังหวัดหนองคาย จำนวน 517,435 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  16,330 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย