“หมอสรร” นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อสม. พื้นที่ อ.รัตนวาปี ให้ความรู้และรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างขวัญและกำลังใจมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม. นักรบเสื้อเทาปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามด่านหน้า และมอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลรัตนวาปี ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

“หมอสรร” นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อสม. พื้นที่ อ.รัตนวาปี ให้ความรู้และรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างขวัญและกำลังใจมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม. นักรบเสื้อเทาปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามด่านหน้า และมอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลรัตนวาปี ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

วันนี้ (8 มิ.ย. 64) นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับ อสม. รพ.สต.รัตนวาปี ,รพ.สต.บ้านต้อน , รพ.สต.นาทับไฮ ,รพ.สต.โพนแพง,รพ.สต.พระบาทนาสิงห์ และ รพ.สต.นายาง เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามด่านหน้าที่เสี่ยง

 

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เผยต่อว่า ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งวิธีการป้องกันนอกจากจะสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงแล้ว การป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้คือการฉีดวัคซีน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะต้องฉีด โดยต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นการป้องกัน รวมทั้งลดความรุนแรงของโรค ดังนั้นในครั้งนี้จึงได้ร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ออกรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ ให้รู้จักประโยชน์ของการฉีดวัคซีน พร้อมกับเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนให้มากๆ เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อทำให้โรคโควิดหายไป และประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

“อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นั้นถือเป็นบุคลากรกรที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ทำหน้าที่ด่านหน้าตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จึงเป็นกลุ่มเสี่ยง และที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ดังนั้นตนในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุกของพี่น้องประชาชน จึงได้มอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม.ในพื้นที่ รพ.สต.รัตนวาปี ,รพ.สต.บ้านต้อน , รพ.สต.นาทับไฮ ,รพ.สต.โพนแพง,รพ.สต.พระบาทนาสิงห์ และ รพ.สต.นายาง ทุกคน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรควิด-19” นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย กล่าว

สำหรับสิทธิประโยชน์ของประกันภัยโควิด-19 ที่มอบให้ในครั้งนี้ได้แก่  ถ้า อสม. ตรวจพบเชื้อ จะได้รับเงินประกัน 20,000 บาท ถ้า อสม. ติดเชื้อและป่วย ได้นอนโรงพยาบาล ได้ค่านอนโรงพยาบาลวันละ 500 บาท ถ้าป่วยหนักถึงขั้นพิการและเสียชีวิต ได้เงินประกัน 500,000 บาท ถ้าฉีดวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียง ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 50,000 บาท

 

จากนั้น นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลรัตนวาปี และได้มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค ให้กับทางโรงพยาบาลรัตนวาปี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งพบปะเยี่ยมประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย