สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 64 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 64 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย เป็นหญิง 8 ราย และชาย 5 ราย ซึ่งพบว่าผู้ป่วยยืนยันเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นำเชื้อมาติดต่อในกลุ่มญาติพี่น้องถึง 10 ราย สรุปยอดรวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 85 ราย

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 64 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 64 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย เป็นหญิง 8 ราย และชาย 5 ราย  ซึ่งพบว่าผู้ป่วยยืนยันเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นำเชื้อมาติดต่อในกลุ่มญาติพี่น้องถึง 10 ราย สรุปยอดรวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 85 ราย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 64 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 64 จังหวัดหนองคายพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย เป็นหญิง 8 ราย และชาย 5 ราย  สรุปยอดรวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 85 ราย แยกเป็นรักษาหาย/กลับบ้านแล้ว 71 ราย , ยังคงรักษาอาการไม่รุนแรง 13 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ในส่วนของมาตรการต่าง ๆ ที่จังหวัดหนองคาย ได้ออกมาป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เฝ้าระวัง ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยดี สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคฯได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังมีการเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แล้วนำเชื้อมาติดต่อกับญาติพี่น้องของตน เช่นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นกลุ่มญาติกันถึง 10 ราย ซึ่งต้องขอเน้นย้ำประชาชนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จะต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่ และต้องกักตัวในบ้านหรือที่พักอาศัยโดยการพักแยกอย่างเคร่งครัดและเข้มข้น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย