“ออกพรรษานี้ ไม่มีอาชญากรรม”…ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลออกพรรษา 10-21 ตุลาคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.  ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค)  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  พล.ต.ต.สุรชัย  สังขพัฒน์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมจังหวัดหนองคาย  ในห้วงเทศกาลออกพรรษา  10-21 ตุลาคม 2562

 

พ.ต.อ.เดชพล  เปรมศิริ  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  ในห้วงเทศกาลออกพรรษาเดือนตุลาคม  จังหวัดหนองคายได้จัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก  ประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2562  และในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2562  จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมาก

 

ดังนั้น  เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าว  ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนได้รับความพอใจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย  จึงได้จัดทำกิจกรรมระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม  เน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกประเภทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ด้วยการปิดล้อม  ตรวจค้นสถานบริการ  สถานประกอบการ  หอพักและบ้านพักต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นที่พักอาศัยของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม  ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัดตามเส้นทาง  ในห้วงเวลาที่เหมาะสม  เน้นการตรวจค้นบุคคล  ยานพาหนะ  อาวุธสงคราม  อาวุธปืน  วัตถุระเบิด  และเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมายในเส้นทางที่มีการลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย  วางมาตรการป้องกันเหตุร้ายของธนาคาร  ร้านทอง  และสถาบันการเงินต่างๆ ในพื้นที่  โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย,  ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย,  ตำรวจน้ำ,  ตำรวจท่องเที่ยว,  ตำรวจทางหลวง,  ตชด. 245 หนองคาย,  นรข.เขตหนองคาย,  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยเหลืองานตำรวจ  และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  300 นาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย