บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จังหวัดหนองคาย ภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จังหวัดหนองคาย ภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ ในเดือนมิถุนายน 64 วันที่สองที่จังหวัดหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี ที่คึกคักเป็นพิเศษยังคงเป็นที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน มีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย , นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบสิ่งของ ทั้งอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย นม และขนม เป็นต้น ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายและเครือข่ายสถานประกอบการสู้ภัยโควิด-19 นำมามอบให้ในวันนี้ (8 มิถุนายน 64)

 

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 64 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นวันแรกของการรณรงค์ฉีดวัคซีน จังหวัดหนองคาย สามารถฉีดวัคซีนฯ ได้ทั้งหมด 3,835 คน และจากการสรุปข้อมูลปัจจุบัน (7 มิถุนายน 64) จากประชากร จำนวน 520,000 คน ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 14,331 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จากที่เมื่อวานนี้ (7 มิถุนายน 64) ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนเกิดเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบกับวันนี้ (8 มิถุนายน 64) ก็ได้มีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ ตนได้มาตรวจเยี่ยมและได้ให้มีปรับพื้นที่ โดยตนได้แจ้ง อบจ.หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลหนองคาย ให้มีปรับพื้นที่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว โดยให้ปรับตามสถานการณ์ให้สามารถรองรับประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน จะได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย รู้สึกอบอุ่น มีเจ้าหน้าที่ดูแล และมีอาหารของว่างไว้บริการ

 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า จากการที่ อบจ.หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลหนองคาย ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองหนองคาย นั้น จากการให้บริการในวันแรกเมื่อวานนี้ (7 มิถุนายน 64) มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนเกินเป้า จากเป้าที่ตั้งไว้ 1,500 คน แต่มีประชาชนมารับการฉีดวัคซีนกว่า 1,600 คน ซึ่งการบริหารจัดการต่าง ๆ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ควบคุมและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด มีการบริหารจัดการภายใต้ช่วงฤดูฝน ที่สามารถจะรองรับฝนที่ตกทุกวันได้ ฉะนั้นไม่ว่าเป็นฤดูกาลใด ก็ขอให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนฯกัน เพราะได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ ๆ มีความพร้อมให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป้าหมายร่วมกัน ในการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ทางด้านนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเครือข่ายสถานประกอบการในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 41 แห่งมามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักรบชุดขาวและประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน โดยมีการมอบทุกวันตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 64 จึงขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนฯกันทุกคน เพื่อส่วนรวมและเพื่อประเทศของเรา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย