บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงเบียนในเดือนมิถุนายน วันแรกที่จังหวัดหนองคายเป็นไปเรียบร้อย ที่คึกคักเป็นพิเศษคือที่ อบจ.หนองคาย ซึ่งเป็นจุดในการฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองหนองคาย คาดฉีดแล้วเสร็จที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 18,815 ภายในกลางเดือนนี้

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงเบียนในเดือนมิถุนายน วันแรกที่จังหวัดหนองคายเป็นไปเรียบร้อย ที่คึกคักเป็นพิเศษคือที่ อบจ.หนองคาย ซึ่งเป็นจุดในการฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองหนองคาย คาดฉีดแล้วเสร็จที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 18,815 ภายในกลางเดือนนี้

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนในเดือนฉีดวัคซีนฯในเดือนมิถุนายน 64 วันแรกที่จังหวัดหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี ที่คึกคักเป็นพิเศษคือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดในการฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน มีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นผู้นำตรวจเยี่ยมพร้อมอธิบายการจัดพื้นที่ในการฉีดวัคซีนฯ ภายใน อบจ.หนองคาย วันนี้(7 มิถุนายน 2564) เฉพาะที่ อบจ.หนองคาย จะฉีดวัคซีนได้ประมาณ 1,500 คน

 

สำหรับจังหวัดหนองคาย มีผู้สูงวัยและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงเบียนเพื่อฉีดวัคซีนฯในเดือนมิถุนายน 64 ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดรวม 18,815 คน อำเภอที่มากที่สุดคือ อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 7,271 คน รองลงมาคืออำเภอโพนพิสัย จำนวน 3,847 คน และอำเภอท่าบ่อ 2,551 คน ตามลำดับ โดยมีจุดฉีดในทุกอำเภอที่เกือบทั้งหมดจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ คาดว่าจะฉีดวัคซีนแล้วเสร็จทั้ง 18,815 คน ภายในกลางเดือนมิถุนายน 64 นี้

 

ทางด้านนางภัทรจิตรา ยี่ตัน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ที่จุดฉีดวัคซีน อบจ.หนองคาย เป็นคนแรก บอกว่า ก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียนมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ก็ต้องสินใจอยู่นานเพราะกลัว แต่หลังจากฉีดแล้ว ความคิดเดิม ๆ ที่เคยเป็น ที่เคยคิดไม่มีแล้ว ไม่เจ็บและไม่มีอาการอย่างอื่นเลย ปกติดีทุกอย่าง ก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน มีการศึกษาข้อมูลทุกอย่าง ทั้งทางไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต ทุกช่องทาง รวมทั้งสอบถามหมอ พยาบาล รวมไปถึงคนใกล้ตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่เป็นอะไร ปกติดี จึงได้ตัดสินใจว่า ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้วลองดูสักตั้ง ส่วนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนนั้น ก็ได้เดินทางไปลงทะเบียนฯ ที่โรงพยาบาลหนองคายด้วยตนเอง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย