นายอำเภอท่าบ่อ นำชาวท่าบ่อทำบุญตักบาตร บวงสรวงพญานาค ในงาน “เทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปี 2562” ที่ อ.ท่าบ่อ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอท่าบ่อ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา จากนั้นนายอำเภอท่าบ่อเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพญานาค โดยผู้นำจิตวิญญาณอำเภอท่าบ่อจากทุกหมู่บ้าน

 

 

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่สวยงาม โดยจังหวัดหนองคายได้มีปฏิทินการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จากศักยภาพและความโดดเด่นของจังหวัดด้านการท่องเที่ยว จังหวัดจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์จังหวัด คือการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 11 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชม ปรากฏการณ์ที่จังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดี

ในการนี้จังหวัดหนองคาย โดยอำเภอท่าบ่อจึงได้ดำเนินการจัดงาน “เทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาของจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเพณีที่มีความสำคัญระดับโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกของจังหวัดหนองคายซึ่งจัดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยการจัดงานที่อำเภอท่าบ่อในครั้งนี้ จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถมาเที่ยวชมเทศกาลงานบั้งไฟพญานาคโลกของจังหวัดหนองคายในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม ในวันที่ 8 ตุลาคม ประกอบด้วย พิธีรำบวงสรวงงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2562       ​​​​​  เชิญชวนเที่ยวเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองพรานพร้าวและบั้งไฟพญานาค ฟ้อนพุทธบูชาลีลานาคราช ประกอบการไหลกระทงสาย                บูชาพญานาค การแสดงวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน

ส่วนวันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงวงดนตรีโปงลางพื้นบ้านพร้อมบาสโลบ แสดงขับร้องสรภัญญะตำนานวิถีชีวิตแม่น้ำโขงและบูชาพญานาค อำเภอท่าบ่อจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอท่าบ่อระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม ในงาน  “เทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562”.                   

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย