สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเดิมที่ทำอยู่แล้ว เผยปลาบึกเลี้ยงง่าย โตเร็ว และเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเดิมที่ทำอยู่แล้ว เผยปลาบึกเลี้ยงง่าย โตเร็ว และเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการ

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ “เลี้ยงปลาปึกในบ่อดิน” ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

โครงการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ “เลี้ยงปลาปึกในบ่อดิน” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์นำความรู้ และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาบึกให้เป็นทางเลือกไปสู่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง และเชื่อมโยงตลาดกับงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก โดยมี ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ประมงจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน มีคณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการจัดหาแหล่งน้ำในไร่นาและโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์อื่นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ “เลี้ยงปลาปึกในบ่อดิน” จำนวน 30 คน

ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ประมงจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ปลาบึกเป็นปลาชนิดหนึ่ง ที่กรมประมงกำลังจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง จากการทดลองของงานวิจัยพบว่าการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินนั้น จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เลี้ยงเพียง 6 เดือน จะได้ปลาบึกน้ำหนัก 2 กก.เศษ จึงน่าจะมีการส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ของกรมประมง ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ส่วนลูกพันธุ์นั้นหน่วยงานของกรมประมง ศูนย์วิจัย ทั่วประเทศสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาบึกได้แล้ว เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารติดต่อซื้อลูกพันธุ์ปลาบึกแท้ได้ ซึ่งราคาของลูกปลาบึกที่มีจำหน่ายมี 4 ขนาดคือ ขนาด 2 – 3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท , ขนาด 3 – 5 นิ้ว ราคาตัวละ 60 บาท , ขนาด 5 – 7 นิ้ว ราคาตัวละ 80 บาท และขนาด 7 – 10 นิ้ว ตัวละ 100 บาท

 

ประมงจังหวัดหนองคาย เปิดเผยต่อไปอีกว่า สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาบึกนั้น จากการวิจัยพบว่า อาหารที่มีระดับโปรตีนที่ 30 – 35% และมีพลังงาน 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม ส่วนระยะเวลาในการเลี้ยงในขึ้นอยู่กับตลาดว่าตลาดในท้องถิ่นในชุมชนมีความต้องการปลาบึกขนาดไหน ปลาบึกขนาด 2 กก.สามารถนำออกจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเลี้ยงปลาบึกแบบเป็นล่ำเป็นสัน ดังนั้นหากมีการผลิตออกมาก็สามารถส่งขายได้ทั้งในจังหวัดและทั่วประเทศ แต่ยังส่งออกต่างประเทศไม่ได้เพราะปลาบึกยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่ นอกจากปลาบึกแล้วยังมีปลาแม่น้ำโขงชนิดอื่นที่เหมาะสำหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง คือปลายี่สก หรือปลาเอิน ปลายี่สกไทย ที่กรมประมงรวบรวมข้อมูลที่จะทำการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง ซึ่งปลายี่สกที่พบในแม่น้ำโขง ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ มีน้ำหนักถึง 30 – 40 กก. ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้นทางสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ในการคัดเลือกเกษตรเข้ามาร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย