โรงพยาบาลหนองคาย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด-19 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 8 – 22 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลหนองคาย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด-19 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 8 – 22 มิถุนายน 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (4 มิถุนายน 64) ณ บริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อพระใสจำลอง หน้าโรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นพ.ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ในกรุงเทพมหานคร ตามที่รัฐบาล มีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี      เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางกลุ่มสีเหลือง จากพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ขนาด 3,000 - 5,000 เตียง ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยดังกล่าว และเพื่อให้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลหนองคายได้จัดทีมบุคลากรด้านการแพทย์ ร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ทั้งสิ้น 9 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน , เภสัชกร 1 คน , นักรังสีการแพทย์ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพ 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ และมีจิตอาสาเพื่อแผ่นดิน เดินทางไปเป็นทีมสนับสนุน และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 8 – 22 มิถุนายน 2564 และหลังจากปฏิบัติหน้าที่ครบกำหนดเวลา บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัวในพื้นที่พิเศษเป็นเวลา 5 วัน  พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR)ใน DAY5 ถ้าตรวจไม่พบสารพันธุกรรมโควิด-19  จึงจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไปและดูแลตนเองต่อ  ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย