สำนึกรัก..บ้านเกิด โรงเรียนเก่า...กิจกรรมการ “เรียนศิลปะฟรีมีอุปกรณ์กับครูแดง บ้านศิลป์ไทย และครูเบิ้ม เติมศิลป์” ที่โรงเรียนบ้านนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนางัว  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี นายพรชัย นามวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการ “เรียนศิลปะฟรีมีอุปกรณ์กับครูแดงและครูเบิ้ม” โดยมี นายสุดสาคร คำภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมในพิธีและกล่าวให้โอวาทนักเรียน มี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูแดงบ้านศิลป์ไทย และครูเบิ้ม เติมศิลป์ หรือนายไพบูลย์  ธรรมเรืองฤทธิ์ มาเป็นวิทยากร

 

 
 

นางดารินทร์ ชื่นบุญเพิ่ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนางัว กล่าวว่า ​โรงเรียนบ้านนางัว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านเจริญชัย ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนที่มาเข้าเรียนมาจากหมู่บ้านในเขตบริการ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนางัว บ้านเจริญชัย  บ้านไทยรุ่งเรือง บ้านศิริชัย บ้านสันติสุขหมู่ 3 บ้านสันติสุขหมู่  11 บ้านโนนผาแดง และยังมีนักเรียนที่มาเข้าเรียนจากหมู่บ้านอื่นอีกหลายหมู่บ้าน จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  310  คน ครู  15  คน นักการภารโรง 2 คน จากการมีพื้นที่จำนวน  40 ไร่จึงทำให้เพียงพอสำหรับการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย จึงทำโรงเรียนบ้านนางัวให้มีจุดเด่นเรื่องการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล

​แต่เนื่องจากโรงเรียนบ้านนางัวยังขาดแคลนครูที่สอนศิลปะ ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดีๆทางด้านศิลปะ โรงเรียนจึงได้ประสานครูแดง คุณเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูแดงแห่งบ้านศิลป์ไทย ซึ่งครูแดงท่านก็เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านนางัวอีกด้วย และครูเบิ้ม เติมศิลป์ หรือคุณไพบูลย์  ธรรมเรืองฤทธิ์ วิทยากรทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและผลงานในการสอนศิลปะระดับประเทศ มาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนางัว โดย มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญและเกิดความซาบซึ้งต่องานศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถอย่างสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มใช้เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  เข้าเรียนศิลปะในวันนี้ จำนวน 241 คน

 

ด้าน นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยเป็นชมรมเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ที่ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายโดยเปิดสอนศิลปะสำหรับเด็กในวันเสาร์ – อาทิตย์ เก็บค่าเรียนไม่มากพอได้ค่าสีค่ากระดาษ ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย มีผลงานภาพวาดของเด็กที่ชนะการประกวดในเวทีนานาชาติหลายพันรางวัล และรางวัลที่ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับชมรมคือ รางวัลเหรียญเงิน เหรียญทองระดับโลก จากการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนโลกครั้งที่ 9 – 10 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากประสบความสำเร็จต่อมาได้จัดทำโครงการต่างๆมากมายหนึ่งในโครงการ คือ โครงการ เรียนศิลปะฟรีมีอุปกรณ์กับครูแดงบ้านศิลป์ไทย เป็นโครงการที่ออกไปจัดกิจกรรมสอนศิลปะฟรีให้เด็กและเยาวชนในสถานที่ต่างๆ เช่นเด็กตามโรงเรียนที่ห่างไกลตัวเมือง และโรงเรียนที่สนใจ สอนสามเณรในวัด เด็กในสถานสงเคราะห์ฯลฯ ซึ่งได้ทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาหลายร้อยโรงเรียน และมอบรางวัลรถจักรยานหลายร้อยคัน โดยใช้งบประมาณของตนเอง ที่ได้จากการทำงานประจำ การสอนพิเศษศิลปะ และเงินจากรางวัลการทำคุณงามความดีรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่สนับสนุนรางวัลรถจักรยาน เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่เด็กๆ

​ครั้งนี้ก็มาจัดกิจกรรมโครงการเรียนศิลปะฟรีมีอุปกรณ์กับครูแดง ที่โรงเรียนบ้านนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ครูแดงเคยเรียนชั้นประถม “ผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนางัวครับ ผมย้ายมาจากโรงเรียนบ้านน้ำปู่มาเข้าเรียนชั้น ป.4 ที่โรงเรียนบ้านนางัว ผมเรียนชั้น ป.4 อยู่สองปี (กลัวความรู้จะไม่แน่นครับ) เพื่อนๆที่เรียนอยู่ชั้น ป.4 ด้วยกันเขาเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ชั้น ป.5 เป็นรุ่นพี่และรุ่นน้องชั้น ป.3 ก็เลื่อนชั้นมาเป็นเพื่อนร่วมชั้น ป.4 (ผมสอบตกนั้นเองครับ) ตอนนั้นทางด้านวิชาการผมเรียนอ่อนมากครับ พอผมขึ้นชั้น ป.5 ผมก็เริ่มสนใจศิลปะคือเริ่มฝึกวาดรูปด้วยตนเอง เพราะที่โรงเรียนไม่มีครูสอนศิลปะครับ ภาพที่ผมชอบวาดในตอนนั้นคือ หน้ากากเสือ,มนุษย์สายรุ้ง และไอ้มดแดง ฯลฯ หลังเรียนจบชั้น ป.7 ก็ไปเรียนต่อ มศ.1-3 ที่โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม และเรียนต่อ มศ.4-5 ที่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ก่อนจะไปเรียน ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยครูอุดรธานี เอกศิลปศึกษา เมื่อเรียนจบผมได้ไปเป็นครูพิเศษสอนศิลปะที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะระดับโลก หลังจากนั้นได้รับจ้างวาดภาพให้ชาวต่างชาติ และเขียนภาพผนังในโบสถ์ วิหาร อยู่ช่วงหนึ่ง​ก่อนจะมาทำงานเป็นช่างศิลป์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในปัจจุบันครับ”

ครูแดง ยังกล่าวอีกว่า “ผมยังเป็นประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ที่ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณสถานศึกษาที่เคยให้วิชาความรู้ผมจึงมาแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนบ้านนางัว สนใจจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพ ระบายสี ติดต่อสอบถาม ครูแดง บ้านศิลป์ไทย โทร 086 – 2289508 ครับ”

นายไพบูลย์  ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูเบิ้ม เติมศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าโสม ซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนบ้านนางัว ส่วนตัวเป็นคนชอบศิลปะ ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เรียนชั้นประถม มัธยม หลังจากจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ก็นำเอาความรู้ และประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรม เมื่อมีโอกาสผมจึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ ให้เด็กและเยาวชน  โดยจัดเป็นโครงการ “สัญจรสอนศิลป์วาดแผ่นดินไทย” ครั้งนี้ผมได้มาจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่ผมเคยเล่าเรียนเป็นโรงเรียนที่ครูแดงเคยเล่าเรียน ผมจึงมาจัดกิจกรรมสอนวาดภาพระบายสีให้กับเด็กๆร่วมกับพี่ชาย (ครูแดงบ้านศิลป์ไทย) เพื่อให้เด็กได้นำเอาความรู้และเทคนิคไปใช้ในการฝึกฝนในช่วงปิดภาคเรียน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย