ส.ส.ลูกอีสานตัวจริง...หมอระวี หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ส.ส.หนึ่งเดียวของพรรค ลงพื้นที่ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของหนองคาย อุดรฯ และบึงกาฬ พร้อมนำปัญหาความต้องการของประชาชนสะท้อนถึงรัฐบาล

วันที่  6 ต.ค. 2562  เวลา  13.30 น.  ณ สาขาพรรคพลังธรรมใหม่  ประจำจังหวัดหนองคาย  เลขที่ 75  ม.5  บ้านดงนาคำ  ต.หนองนาง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  (หนองคาย  เขต 3)  นายแพทย์ระวี  มาศฉมาดล  หัวหน้าพรรคพรรคพลังธรรมใหม่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมด้วยนายแพทย์นิทัศน์  รายยวา  เลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่    พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่  ได้ลงพื้นที่ปะพบกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองนาง  และตำบลใกล้เคียงของ อำเภอบ่อ  จ.หนองคาย, รวมทั้งพบปะประชาชนที่เดินทางมาจาก จังหวัดบึงกาฬ   และจังหวัดอุดรธานี  โดยมี ดร.ปัญญภพ  พรมไชยะ  อดีตผู้สมัคร  ส.ส.หนองคาย  เขต 3 (เหรัญญิกพรรคฯ  และดูแลสาขาพรรคฯ ประจำจังหวัดหนองคาย),  ดร.สมคิด  ขันทอง  อดีตผู้สมัคร  ส.ส.หนองคาย  เขต 1,  ดร.สมคิด  โพธิ์จุมพล  อดีตผู้สมัคร  ส.ส.หนองคาย  เขต 2,  พนักงานประจำสาขาพรรคฯ,  ประชาชน  และสมาชิกพรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 
 
 

นายแพทย์ระวี  มาศฉมาดล  หัวหน้าพรรคพรรคพลังธรรมใหม่  กล่าวว่า  วันนี้  “พรรคพลังธรรมใหม่”  ในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พร้อมด้วย  นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา  เลขาธิการพรรคฯ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี),   ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  ทั้ง 3 เขต ได้เดินทางมาพบกับพ่อ  แม่  พี่  น้อง  ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย,  บึงกาฬ  และจังหวัดอุดรธานี  เพื่อมาขอบคุณทุกๆ  คะแนนเสียงของทั้ง 3  จังหวัด  ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือก  “พรรคพลังธรรมใหม่”  ในการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมา  และที่สำคัญเพื่อเป็นการพบปะพ่อ  แม่  พี่  น้องทั้ง 3 จังหวัด  เพื่อศึกษาปัญหา  และให้พ่อ  แม่  พี่  น้อง  ได้สะท้อนปัญหาชีวิตความเป็นอยู่  พร้อมหารือร่วมกัน ในการที่จะนำปัญหานั้นๆ  ไปแก้ไข  หรือนำไปเสนอต่อรัฐบาล

สำหรับ  “พรรคพลังธรรมใหม่”  ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า  ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน  ในการเลือกตั้งสมัยหน้า  “พรรคพลังธรรมใหม่”  จะส่งผู้สมัครเต็มพื้นที่  เพื่อที่จะสามารถมีตัวแทน  ส.ส.เข้าไปเป็นปากเป็นเสียง  เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  และก็เป็นผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับพ่อ  แม่  พี่  น้อง  ประชาชนในภาคอีสานตอนบน  ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญเมื่อกิจการนี้เสร็จสิ้นแล้ว  ทางคณะกรรมการบริหารพรรคฯ  ก็จะมีการประชุมกันอีกครั้ง  เพื่อกำหนดลงพื้นที่ไปพบกับพ่อแม่  พี่น้อง  ประชาชนชาวอีสานให้ทั่วถึง ตามลำดับต่อไป

 

 

ในครั้งนี้  ประชาชนได้สะท้อนปัญหาในเรื่องหลักๆ  ก็คือ  ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ  ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน  ทั้งที่ดิน ส.ป.ก.  ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์   อยากให้มีการผ่อนผันระเบียบทางราชการ  ในการของบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  ซึ่งก็เป็นภาพรวมที่พ่อแม่  พี่น้อง  ประชาชน  ได้เสนอปัญหามายัง  “พรรคพลังธรรมใหม่” ซึ่งทางเราก็จะได้นำปัญหาที่เสนอมาทั้งหมดนี้  ไปเสนอต่อรัฐบาลเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย