จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เพิ่มอีกจำนวน 18 ราย เป็นหญิง 11 ราย และชาย 7 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 66 ราย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือจากทุกคน ให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและมีความระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา

จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เพิ่มอีกจำนวน 18 ราย เป็นหญิง 11 ราย และชาย 7 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 66 ราย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือจากทุกคน ให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและมีความระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 18 ราย แยกเป็นหญิง 11 ราย และชาย 7 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย 66 ราย ซึ่งผู้ป่วยยืนยันฯ ทั้ง 18 ราย พบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันฯ ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 12 ราย ส่วนอีก 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันฯและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอื่น ขณะนี้จังหวัดหนองคายมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในความดูแล/รักษาตัว จำนวน 52 ราย แยกเป็น admit ในโรงพยาบาล 38 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 14 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 14 ราย

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าถือเป็นข่าวดีที่จังหวัดหนองคาย ไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 2 วัน คือวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่ใช่ว่าในวันถัดไปจะไม่มี ถ้าจะไม่มีเลยก็ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและมีความระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่วนบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยไม่มีวันหยุดมาโดยตลอด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 64 ที่ผ่านมา จังหวัดหนองคาย ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม เพื่อประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 14/2564 และมีประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 5/2564 ซึ่งในส่วนที่เป็นคำสั่ง ก็จะมีมาตรการในการบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ก็จะเหมือนคำสั่งก่อนหน้านี้ แต่จะมีมาตรการเพิ่มเติมเข้ามา ส่วนที่เป็นประกาศนั้น ที่เป็นการขอความร่วมมือที่มีการประกาศเพิ่มเติมในรอบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการความร่วมมือไม่ออกจากบ้านในช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น.ยกเว้นมีเหตุจำเป็นนั้น ก็ขอให้อยู่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากอยู่บ้านได้ก่อนเวลาที่ขอความร่วมมือ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี ร้านอาหารต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีการปิด แต่ขอความร่วมมือ หากเป็นไปได้ก็ให้ซื้อไปรับประทานกันที่บ้าน ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อฯมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมามีสภาพของการบังคับ มาตรการใดหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะรีบผ่อนคลายให้ทันที ซึ่งมาตรการที่มีสภาพบังคับนั้น การจะลงนามแต่ละครั้งต้องมีการไตร่ตรองหลายรอบ แต่ก็ต้องมีการกำหนดเป็นมาตรการ เพราะยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าใจแต่ยังไม่ระมัดระวังตัว ดังนั้นมาตรการที่ต้องบังคับใช้กฎหมายก็ยังต้องมีอยู่ควบคู่ไปกับส่วนที่ขอความร่วมมือ ที่จะขอความร่วมมือจากทุกคน ก็ใช้เป็นประกาศ เพราะไม่อยากจะใช้การบังคับใช้กฎหมาย เพราะเข้าใจวิถีชีวิตต่าง ๆ เป็นอย่างดี สิ่งใดที่ขอความร่วมมือแล้วได้รับความร่วมมือก็ไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย แต่หากขอความร่วมมือแล้วได้รับความร่วมมือน้อยหรือไม่ได้รับความร่วมมือ แล้วจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างใหญ่หลวง ก็ต้องมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย ตามคำสั่งฯ ต่าง ๆ ที่ออกมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวถึงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 14 ราย ว่าได้มีการขอเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันคือ ร่วมกันทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนาม ทั้งภายในอาคาร และห้องน้ำ แต่ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ ให้ทำเบา ๆ เท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม เป็นผู้ที่ใกล้จะได้กลับบ้านแล้ว

ช่วงท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้มีการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ง่าย และขอความร่วมมือให้งดการตั้งวงดื่มสุรากัน อีกด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย