รอง ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 และป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ

รอง ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 และป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ

วันที่ 30 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย (รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ท่าบ่อ) , นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าบ่อ ,เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าบ่อ ร่วมกัน ออกประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน ที่ค้าขายและพักอาศัยบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่สาธารณะตามมาตรการที่ทางจังหวัดหนองคายกำหนด และสอบถามคำแนะนำมาตรการทางด้านการจราจร การจอดรถ รอบตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสด พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาปรับปรุงวางแผนในการจัดระเบียบต่อไป

 

จากนั้น พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย (รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ท่าบ่อ) , นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าบ่อ ,เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าบ่อ ร่วมกันได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆโดยเฉพาะเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการของทางจังหวัดหนองคาย และของ ศบค. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน

 

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย (รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ท่าบ่อ) กล่าวว่า เนื้อหา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 22 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อกำหนดเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดในข้อ (1) ที่กำหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ  ซึ่งในกรณีพบผู้ฝ่าฝืนในกรณีนี้ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติทุกนาย ดำเนินการตามแนวทางดังนี้ โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฎิบัติให้ถูกต้องก่อน หากขัดขืนจึงค่อยพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะไม่มีการดำเนินการนอกเหนือไปจากนี้เด็ดขาด

สำหรับแนวทางการเปรียบเทียบปรับในกรณีดังกล่าว ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากแนวทางที่ผ่านมาอัตราเปรียบเทียบปรับไม่เหมาะสม สร้างภาระเกินสมควรกับประชาชน ไม่เหมาะกับสภาวการณ์ในขณะนี้

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย (รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ท่าบ่อ) กล่าวต่อว่า สำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสะท้อนปัญหาให้เจ้าหน้าที่นำมาพิจารณาแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รับมาพิจารณาดำเนินการต่อไป ในส่วนของการป้องกันอุบัติเหตุในวันนี้ได้ลงพื้นที่รอบตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้เห็นปัญหา และรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านจากทั้งประชาชน พ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งจากเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซึ่งจะได้ดำเนินการหารือร่วมกัน และกำหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย