ผบ.นรข.เขตหนองคาย เข้าพบ ผู้ว่าฯหนองคาย ขอคำปรึกษางานด้านความมั่นคงพื้นที่ตามแนวชายแดนตามแม่น้ำโขง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย ว่าที่ น.อ.พงศกร   อิฐสมบัติ  ผบ.นรข.เขตหนองคาย เดินทางเข้าพบ นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อแนะนำตัวในตำแหน่ง ผบ.นรข.เขตหนองคาย พร้อมทั้งขอคำปรึกษางานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และพื้นที่ตามแนวชายแดนตามแม่น้ำโขง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง  ปัญหาการนำสินค้าออกหรือนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร  เป็นต้น

 

นอกจากนั้นได้กล่าวถึงโครงการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ นรข.เขตหนองคาย เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระวันสำคัญต่างๆ  กิจกรรมโครงการอบรมชาวบ้านต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมโครงการอบรมแหล่งข่าวชาวบ้าน กิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ  และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ นรข.เขตหนองคาย มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การดูแลประชาชนในยามประสบภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย