จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เพิ่มอีกจำนวน 8 ราย เป็นหญิง 5 ราย และชาย 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 48 ราย ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ร่วมกันพิจารณามาตรการที่จะประกาศเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เพิ่มอีกจำนวน 8 ราย เป็นหญิง 5 ราย และชาย 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 48 ราย ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ร่วมกันพิจารณามาตรการที่จะประกาศเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (28 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2564

 

ก่อนเข้าวาระการประชุม นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็ได้แถลงรายละเอียดกรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 8ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 48 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8 ราย แยกเป็นหญิง 5 ราย และชาย 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย 48 ราย ซึ่งผู้ป่วยยืนยันฯ ทั้ง 8 ราย พบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันฯ ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 ราย ส่วนอีก 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันฯ จังหวัดอุดรฯ และกรุงเทพฯ

 

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นทางการจำนวน 48 ราย รักษาหายแล้วจำนวน 7 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 41 ราย ในจำนวน 41 รายที่กำลังรักษาตัวอยู่นี้ มี 7 ราย ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามหนองคาย 1 ซึ่งการระบาดของโควิด-19 ในระลอกนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกกลุ่มคนในครอบครัวที่มีการเดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง และกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มีการระบาด ดังนั้นการปฏิบัติตนตามคำแนะนำทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขณะนี้จังหวัดหนองคาย ได้ให้ความสำคัญของการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องทุกคน เนื่องจากเห็นว่าการสวมหน้ากากอนามัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการป้องกันตนเองไม่ให้มีการติดเชื้อได้ แต่มาตรการในการป้องกันตนเองมาตรการอื่น ๆ ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามควบคู่กันไปเช่นเดียวกัน ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ และการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ

ภายหลังการแถลงข่าวคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ก็ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะประกาศเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมาตรการต่าง ๆ จะยังคงยึดถือมาตรการเดิมที่เคยประกาศเป็นคำสั่งฯก่อนหน้านี้ มีเพียงการเพิ่มเติมบางมาตรการและเพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรการเดิมให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนนั้น ก็จะแยกออกมาเป็นประกาศขอความร่วมมืออีกต่างหาก.

 

 

 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย