สถานธนานุบาลเมืองหนองคาย เตรียมเงินสำรองกว่า 150 ล้าน ไว้บริการประชาชนก่อนเปิดเทอม เพื่อคลายความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ และขยายเวลาไถ่ถอนจาก 4 เดือนเป็น 8 เดือน

สถานธนานุบาลเมืองหนองคาย เตรียมเงินสำรองกว่า 150 ล้าน ไว้บริการประชาชนก่อนเปิดเทอม เพื่อคลายความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ และขยายเวลาไถ่ถอนจาก 4 เดือนเป็น 8 เดือน

วันนี้ (27 เม.ย.64 ) นายสมเกษ สงค์โพธิ์กลาง ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประชาชนนำสิ่งของมาจำนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเล็กน้อย อาจจะด้วยเหตุผลในช่วงนี้ประชาชนยังมีเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย เนื่องจากมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขณะนี้ใกล้เปิดเทอม ผู้ปกครองหลายคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่นำมาจำนำคือ ทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่างและเครื่องมือการเกษตร

 

โดยทางเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เตรียมวงเงินสำรองจำนวน 150 ล้านบาท  เพื่อรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ได้คิดดอกเบี้ยรับจำนำ  เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน เงินต้นเกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน  และขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน (7 เดือน 30 วัน ) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย