จังหวัดหนองคาย แถลงข่าว พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 16ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 40 ราย พบการติดเชื้อมีลักษณะเป็นลูกโซ่ แพร่กระจายในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ป่วยฯรายที่ 28 และ 29 ที่มีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ต่อมากถึง 5 ราย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือจากทุกคน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดหนองคาย แถลงข่าว พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 16ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 40 ราย พบการติดเชื้อมีลักษณะเป็นลูกโซ่ แพร่กระจายในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ป่วยฯรายที่ 28 และ 29 ที่มีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ต่อมากถึง 5 ราย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือจากทุกคน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (26 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ตรวจพบเพิ่มอีก มีจำนวน 16 ราย จากเดิมที่มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันฯ ที่ตรวจพบในจังหวัดหนองคายก่อนหน้านี้ จำนวน 24 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้งหมดจำนวน 40 ราย ในจำนวนนี้ รักษาหายแล้วจำนวน 6 ราย

รายแรก (รายที่ 25) เป็นชายไทย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพนสว่าง อ.เมือง อาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐ , รายที่ 2 (รายที่ 26) เป็นหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพนสว่าง อ.เมือง (เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันฯ รายที่ 25) , รายที่ 3 (รายที่ 27) เป็นหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงจังหวัดอุดรฯ , รายที่ 4 (รายที่ 28) เป็นหญิงไทย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง , รายที่ 5 (รายที่ 29) เป็นหญิง อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร , รายที่ 6 (รายที่ 30) เป็นชายไทย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หาดคำ อ.เมือง อาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนต สัมผัสผู้ป่วยยันยืนฯ รายที่ 17 จ.หนองคาย , รายที่ 7 (รายที่ 31) เป็นหญิงไทย อายุ 77 ปี อาชีพเกษตรกร ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร สัมผัสผู้ป่วยยันยืนฯ 28,29 จ.หนองคาย , รายที่ 8 (รายที่ 32) เป็นชายไทย อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา ต.บ้านฝาง อ.สระใคร อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ป่วยยันยืนฯ 28,29 จ.หนองคาย , รายที่ 9 (รายที่ 33) เป็นหญิง อายุ 59 ปี ภูมิลำเนา ต.บ้านฝาง อ.สระใคร อาชีพแม่บ้าน สัมผัสผู้ป่วยยันยืนฯ 28,29 จ.หนองคาย , รายที่ 10 (รายที่ 34) เป็นหญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ป่วยยันยืนฯ 28,29 จ.หนองคาย , รายที่ 11 (รายที่ 35) เป็นหญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ป่วยยันยืนฯ 28,29 จ.หนองคาย , รายที่ 12 (รายที่ 36) เป็นหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 24 หนองคาย , รายที่ 13 (รายที่ 37) เป็นเด็กหญิง อายุ 3 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 24 จ.หนองคาย , รายที่ 14 (รายที่ 38) เป็นหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพนสว่าง อ.เมือง สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 26 จ.หนองคาย , รายที่ 15 (รายที่ 39) เป็นหญิง อายุ  62 ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยรายืนยัน จ.ชลบุรี และรายที่ 16 (รายที่ 40) เป็นชาย อาชีพ 28 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายที่ 27 จ.หนองคาย

 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าจะสังเกตเห็นได้ว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 รายในวันนี้ (26 เม.ย. 64) จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับบุคคลในครอบครัว ที่มากที่สุดคือสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยฯ รายที่ 28, 29 คือมีการกระจายต่อมากถึง 5 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดในช่วงนี้จะเป็นการแพร่ระบาดในวงของครอบครัว คือมีคนในครอบครัวไปติดเชื้อจากนอกบ้านแล้วมาแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวของตนเอง ฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือกับทุกคน กับทุกครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดเช่นกัน ทั้งการรับประทานอาหารที่ไม่รับประทานพร้อม ๆ กัน ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว ควรงดการดื่มสุรา งดใช้สิ่งของร่วมกัน หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนทำให้บ้านเรือนปลอดโปร่ง ที่สำคัญคือหากอยู่รวมกันหลายคนควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้หากไม่มีความจำเป็นก็ควรงดการออกนอกบ้านโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน และหากพบว่ามีคนในครอบครัวมีการผิดปกติก็ให้รับแจ้ง อสม.ในหมู่บ้านหรือรีบพบแพทย์โดยด่วน และที่สำคัญที่สุดคือคนที่ป่วยต้องไม่ปกปิด Timeline ของตนเอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวในตอนท้ายว่า หากทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะตั้งแต่ระดับครัวเรือน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ขณะนี้ต้องทำงานอย่างหนักและเหน็ดเหนื่อยกันทั้งประเทศ หลายคนต้องกักตัวเอง เนื่องจากผู้ป่วยฯไม่บอกความจริง ทำให้เสียบุคลากรที่มาช่วยดูแลรักษาคนป่วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย