จังหวัดหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ พระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดมาจนทุกวันนี้

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธาน วางพวงมาลา จุดธูปเทียน ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน จัดที่ยืนให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลล้างมือ และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย