ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้คำแนะนำร้านค้าผู้ประกอบการ ให้เข้มปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการกำหนดทางเดินเข้า-ออก การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนคน มีเจลล้างมือไว้บริการ และที่สำคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องทุกคน ซึ่งจังหวัดหนองคายจะมีการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้คำแนะนำร้านค้าผู้ประกอบการ ให้เข้มปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการกำหนดทางเดินเข้า-ออก การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนคน มีเจลล้างมือไว้บริการ และที่สำคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องทุกคน ซึ่งจังหวัดหนองคายจะมีการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย  เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (23 เม.ย. 64) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนอง , นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย และนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย พร้อมเทศบาลเมืองหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้าและสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยเฉพาะร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และร้านขายยา ที่มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและซื้อยา เป็นจำนวนมาก

 

โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าและผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการกำหนดทางเดินเข้า-ออก การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในร้าน มีเจลล้างมือไว้บริการ การทำความสะอาดภายในร้านบ่อย ๆ  และที่สำคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องทุกคน ซึ่งจังหวัดหนองคายจะมีการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยจะเริ่มในวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป ซึ่งภาพรวมพบว่าร้านค้าและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการฯต่าง ๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะร้านขายยา เพียงแต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นอีกเท่านั้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย