ผู้ว่าฯ หนองคาย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถวีลแชร์และเครื่องใช้จำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยนางวัชรินทร์  จิตรวิเศษ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย  นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย  ได้เดินทางไปมอบรถวีลแชร์  และเครื่องใช้ที่จำเป็น  ให้กับผู้ป่วย  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์,  ตำบลนาหนัง,  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอโพนพิสัย,  ตำบลหาดคำ และตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว  เป็นยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย  ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้พิการ  ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครอบครัวและชุมชน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย