ชาตรี ม่วงสว่าง ศธ.หนองคาย...ให้กำลังใจครูพัฒนาท้องถิ่นที่ สพฐ.เลื่อนบรรจุ เชื่อทันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 แน่นอน ทั้งนี้เพื่อรอคืนอัตราครูเกษียณและเพื่อความรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส

หลังจากที่  นายอัมพร พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด  เมื่อวันที่  30 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562  ถึงศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ขอให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 โดยให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งออกไปก่อน  จนกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือ ก.ค.ศ. จะอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่าง  ซึ่งเดิมจะต้องบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 ต.ค.62  ที่ผ่านมา

 

ล่าสุด  (วันที่ 2 ต.ค.62)  นายชาตรี  ม่วงสว่าง  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  เปิดเผยว่า  สำหรับเรื่องผลการสอบบรรจุและแต่งตั้งครูพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น  ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ได้รับการจัดสรรอัตรามาทั้งหมด 50 อัตรา และมีผู้สอบผ่านในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน  21  อัตรา  ประกอบไปด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สอบผ่านจำนวน  9 อัตรา  จากทั้งหมด 29  อัตรา,  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  สอบผ่าน  7 อัตรา  จาก  13 อัตรา  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21 (หนองคาย – บึงกาฬ)  สอบผ่าน  5  อัตรา  จาก  8  อัตรา

และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งมายังศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรดังกล่าว  เนื่องจากทาง สพฐ. และ ก.ค.ศ.  กำลังเสนอเรื่องอนุมัติคืนอัตราเกษียณของบุคลากรทางการศึกษา  จึงให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งครูพัฒนาท้องถิ่นออกไปก่อน

 

ขณะเดียวกันก็มีคณะครูที่สอบผ่านติดต่อมายังศึกษาธิการจังหวัดหนองคายโดยตรงว่า  เหตุผลที่ทาง สพฐ. เลื่อนการบรรจุแต่งตั้งนั้น  ทางเราก็ได้ชี้แจงไปว่าอัตราการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับการเห็นชอบจาก  ก.ค.ศ.  ก่อน  ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่  ตนคิดว่าคงใช้เวลาไม่มากนักคาดว่าจะสามารถบรรจุแต่งตั้งได้ภายในภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562 นี้  หรือภายในเดือนตุลาคม  สำหรับผู้ที่สอบผ่านแล้ว ทั้ง  21 คน  ก็ต้องขอให้กำลังใจ  แล้วก็ต้องรอการประกาศของ  ก.ค.ศ.เสียก่อน  และด้วยเหตุผลดังกล่าวคิดว่าการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในครั้งนี้คงเป็นกระบวนการที่จะต้องรอบคอบ  มีขั้นตอนที่ชัดเจนและโปร่งใส.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย