จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย รวมเป็น 11 ราย พบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 6 ของจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ราย และเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในพื้นที่ ๆ เดินทางไปอีก 2 ราย ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เตรียมออกมาตรการเข้ม ตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ กำหนด

จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย รวมเป็น 11 ราย พบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 6 ของจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ราย และเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในพื้นที่ ๆ เดินทางไปอีก 2 ราย ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เตรียมออกมาตรการเข้ม ตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ กำหนด

เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (16 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2564

 

ก่อนเข้าวาระการประชุม นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็ได้แถลงรายละเอียดกรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 11 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย ที่ตรวจพบในจังหวัดหนองคาย รายแรก ผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 37 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายที่ 6 ที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ , รายที่ 2 ผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 83 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นบิดาของผู้ป่วยรายที่ 6 เช่นกัน , รายที่ 3 เป็นชาย อายุ 30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลท่าขอนยาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันฯ(เพื่อน) ภรรยาให้กักตัว 14 วันค่อยเข้าบ้าน จึงได้นั่งรถมากับเพื่อนจนถึงจังหวัดหนองคาย และมีอาการไอมาก หายใจไม่อิ่ม จึงถูกส่งตัวเข้าตรวจรักษาและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และรายที่ 4 เป็นแม่บ้าน อายุ 51 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันฯ (ลูกสาว)

 

ภายหลังการแถลงข่าวคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ก็ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ล่าสุด เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณารับรองและกำหนดเป็นมาตรการฯของจังหวัดหนองคาย ที่จะประกาศเป็นคำสั่งฯให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 30 เมษายน 64 ที่สำคัญประกอบด้วย 1.ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของทุกจังหวัด คือ ปิดสถานบันเทิง ห้ามจำหน่ายสุราและดื่มสุราในร้านอาหาร งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน งดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน , 2.กิจกรรมที่ควบคุมทุกพื้นที่ ร้านอาหารในพื้นที่สีแดง (18 จังหวัด) ให้เปิดบริการไม่เกิน 21.00 น. พื้นที่สีส้ม (59 จังหวัด) เปิดบริการไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน , ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ อาบอบนวด , ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการปกติยกเว้นสวนสนุก เครื่องเล่นให้จำกัดจำนวนคนและงดจัดกิจกรรมเสริมการขาย , สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา งดการสอนในห้องเรียน และสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการปกติ แต่งดจัดการแข่งขัน เป็นต้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย