ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายลงนามข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประชุมปฎิบัติการ การ Coach เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายลงนามข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประชุมปฎิบัติการ การ Coach เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2564 ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย กับ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง พร้อมเปิดการประชุมปฎิบัติการ การ Coach เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 

นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย กับสถานศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา 5 สังกัด เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่อง การ Coach เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน วิทยากร และคณะทำงาน จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคาย 6 สังกัด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งสิ้น 220 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย