ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดอุดมสรรพผล”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564  “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดอุดมสรรพผล”

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (6 เมษายน 2564) ณ วัดอุดมสรรพผล บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564  “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดอุดมสรรพผล” ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564  “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดอุดมสรรพผล” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และพระมหากษัตริย์ในพระราชบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อชาติไทย โดยนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองหนองคาย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองหนองคายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลากร เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองหนองคาย จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกวนวัน ปะโค เมืองหมี เวียงคุก จำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณภายในวัดและบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง จนกลับมาสะอาด สวยงาม น่าอยู่ต่อประชาชนในหมู่บ้านและประชาชาผู้มาทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย