วันจักรี ฤกษ์งามยามดี....พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำกัด มูลค่ากว่า 44,900,000 บาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันจักรี ฤกษ์งามยามดี....พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำกัด มูลค่ากว่า 44,900,000 บาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.39 น. ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ใกล้สี่แยกไฟแดงหมู่บ้านเคียงเมือง ถนนตัดใหม่ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด หลังใหม่ (ใกล้สี่แยกไฟแดงหมู่บ้านเคียงเมือง) โดยมีนายเสงี่ยม พละไกร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย (ฌกส.สธ.นค) นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการฯและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี

 

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2522 ซึ่งปัจจุบันอาคารสหกรณ์ฯ ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ขณะเดียวกันก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกๆ ปี โดยมีสมาชิก กว่า 3,500 คน ทำให้การติดต่อด้านธุรกรรมไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ดังนั้นทางสหกรณ์ฯ จึงได้ลงนามกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ขึ้น ณ ที่ดินจากผลกำไรของสหกรณ์ บนโฉนดเลขที่ 24473 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เนื้อที่กว่า 4 ไร่ ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นตึก 3 ชั้น มูลค่าการก่อสร้างกว่า 44,900,000 บาท บริเวณโดยรอบมีลานจอดรถสำหรับสมาชิกเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีห้องประชุม ห้องสันทนาการสำหรับสมาชิก เป็นแลนด์มาร์คของอาคารสำนักงานสมัยใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้.

 

ทั้งนี้ ก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ นายเสงี่ยม พละไกร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย (ฌกส.สธ.นค) ได้นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย หมวด 9 ข้อ 33 เพื่อรับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล และพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย