จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตรวิทยาราม” อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตรวิทยาราม” อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (6 เมษายน 2564) ณ วัดเทพนิมิตวิทยาราม บ้านสาวแล ตำบลโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตรวิทยาราม” ที่จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเทพนิมิตรวิทยาราม” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และพระมหากษัตริย์ในพระราชบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อชาติไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดรอบพระอุโบสถและภายในบริเวณวัด มีส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย