ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนกระทรวง จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนกระทรวง จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อ 09.19 น.วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนกระทรวง เข้าร่วมงาน และมีการจัดที่นั่งผู้ร่วมงานให้ห่างกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกาย และต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกคน

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 กำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช เพื่อเป็นการสำแดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาติไทย  โดยตัวแทนกระทรวงต่าง ๆ ได้ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด  กล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี พระมหากษัตริย์ในพระราชบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาติไทย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย