โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดให้บริการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนซิโนแวค(Sinovac) เข็มที่ 1 โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดให้บริการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนซิโนแวค(Sinovac) เข็มที่ 1 โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีน

ระหว่างวันที่​  3​ และ 5​ เมษายน​ 2564 ​ ณ​ ห้องประชุม​ อีสานฮอลล์​  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเปิดให้บริการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโควิด​-19​ กลุ่มแรกที่​รับการฉีด​นี้​ จะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด่านหน้า​ ได้แก่​ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ​  180​ คน, เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  20​ คน​,  อสม​. 40​ คน,  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)​,ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน)​ 50 คน​ โดยนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มอบหมายให้นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นำเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และนายชาญชัย​ ชัยสว่าง​ สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ​  พร้อมคณะ​ เข้าร่วมฉีดวัคซีนรวมทั้งอยู่ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน​   การฉีดเป็นไปด้วยดี​ ไม่มีผู้ได้รับผลแทรกซ้อนในการฉีด

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2564 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลหนองคาย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า และ อสม. ทำการฉีดวัคซีนซิโนแวครอบที่ 1 โดยมี นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ,นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และ นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมให้กำลังใจ

ทั้งนี้ จ.หนองคาย ได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวคจำนวน 5,000 โดส สามารถฉีดให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สัมผัสด่านหน้าได้ 2,500 คน โดย 1 คน จะฉีด 2 ครั้ง ตามมติเห็นชอบของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.หนองคาย ซึ่งผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนประกอบด้วย บุคลากรด้านการแพทย์,สาธารณสุข, บุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้า, อสม., ทีมปฏิบัติงานควบคุมโรคพื้นที่ชายแดน เช่น ตำรวจ ทหาร อปพร. ชรบ.

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับวัคซีนเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต จะได้รับวัคซีนแอสตราซิเนกา ฉีดคนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 0.5 ซีซี ในรอบเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษา โรงทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง และโรคอ้วน

 

สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีนในรอบเดือนมิถุนายนนี้ โดยภายหลังฉีดวัคซีนแล้ว ต้องพักดูอาการ 30 นาที และต้องโหลดแอพหมอพร้อมไว้ทุกคน เพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถขอคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มิสเตอร์วัคซีน 1 นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 088-5523969 หรือมิสเตอร์วัคซีน 2 นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายโทรศัพท์ 081-7682086.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย