นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ ทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคง ด้านรายได้และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ ทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคง ด้านรายได้และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (3 เมษายน 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ ทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคง ด้านรายได้และส่งเสริมอาชีพในชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2564 ณ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

 

ในส่วนของจังหวัดหนองคายจุดแรกได้ลงพื้นที่กำกับและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปโกโก้ ที่กลุ่มสังคมโกโก้ บ้านเทากลาง ต.นางิ้ว อ.สังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการปลูกโกโก้กว่า 115,556 ไร่ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกโกโก้แล้ว จำนวน 83 ไร่ พื้นที่ปลูก รวม 262 ไร่ อำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกโกโก้มากที่สุด ได้แก่อำเภอสังคม ขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ปลูกในอำเภออื่น ๆ ได้แก่อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอสระใคร มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วประมาณ 125 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่/ปี โดยจังหวัดหนองคาย ตั้งเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันไร่ นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโกโก้ มาเป็นสินค้าแปรรูปที่ได้จากผลโกโก้ อาทิ ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง สามารถเพิ่มมูลค่าโกโก้และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

 

จากนั้นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก รัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการท่องเที่ยวจุดชมวิวสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งจุดชมวิวสกายวอล์ค เป็นจุดชมวิวกระจกใสแห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 16.30 น. มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสกายวอล์คแล้วมากกว่า 1 ล้านคน

จุดที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมที่ท่าแพขนานยนต์ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ที่อยู่ใกล้กับจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในการเตรียมความพร้อม หากมีการเปิดการค้าขายระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ตามปกติ ที่คาดว่าจะมีการขนส่งสินค้าระหว่างกันในปริมาณมาก โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากประเทศจีน ที่ส่งผ่านมา สปป.ลาว แล้วส่งต่อมายังประเทศไทย ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพียงแห่งเดียวอาจจะรองรับได้ไม่เพียงพอ

และจุดสุดท้ายได้ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ที่ขณะนี้เป็นเพียงด่านฯเดียวในจังหวัดหนองคาย ที่เปิดให้มีการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย