สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม 70 คน โดยจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 นี้

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม 70 คน โดยจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 นี้

วันนี้ (3 เมษายน 2564) ที่บริเวณลานแลนด์ดิ่ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

าวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานานาชาติ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาที่ตนเองถนัด อีกทั้งได้ใช้สนามแข่งขันแห่งนี้เป็นสนามเก็บคะแนนตามที่สหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ หรือ  FAI กำหนด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขันของนักกีฬา และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดหนองคาย จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จักกีฬาทางอากาศฯชนิดนี้และส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาฯชนิดนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน นักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน ประกอบด้วยนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และนักกีฬาจาก 4 เหล่าทัพ รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย