คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้รับการจัดสรร โดยเฉพาะแผนการกระจายวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดวันใช้บริการวัคซีน ตามรอบการจัดสรรสำหรับจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้รับการจัดสรร โดยเฉพาะแผนการกระจายวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดวันใช้บริการวัคซีน ตามรอบการจัดสรรสำหรับจังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (2 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุมปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564

 

การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรร โดยเฉพาะแผนการกระจายวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดวันใช้บริการวัคซีน ตามรอบการจัดสรรสำหรับจังหวัดหนองคาย รูปแบบการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอในการดำเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ ในกลุ่มเป้าหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดน 8 จังหวัด ครั้งแรก 5,000 dose หรือเท่ากับ 2,500 คน ขณะนี้วัคซีนฯ ได้มาถึงจังหวัดหนองคายแล้ว โดยเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลหนองคาย ซึ่งแผนการจัดสรรวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,500 คน , บุคลากรด่านหน้า จำนวน 300 คน , อสม. จำนวน 400 คน และทีมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ (กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ชรบ.) จำนวน 300 คน สถานที่ฉีด คือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ในจังหวัดหนองคาย ทั้ง 9 อำเภอ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่พรุ่งนี้ (3 เมษายน 64) เป็นต้นไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย