ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2564

วันนี้ (2 เมษายน 2564) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย  เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้เปิดรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2564

 

สำหรับโครงการ บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่องานบริการ โลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อรณรงค์ กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตปีละครั้ง หรือผู้บริจาคโลหิตที่ห่างหายไปกลับมาบริจาคโลหิตเป็นประจำ สม่ำเสมอทุก 3 เดือน และเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และได้รับทราบภารกิจของเหล่ากาชาด และเป็นผู้ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย