จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม)”

จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม)”

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (2 เมษายน 2564) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หลังเดิม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(หลังเดิม)”  ที่จังหวัดหนองคาย/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(หลังเดิม)” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในจวนฯ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีขอบทางเท้า มีส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย