นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ห่วงใยประชาชน สนับสนุนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพประชาชนกลุ่มแอโรบิคให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสู้ภัยโควิด-19

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ห่วงใยประชาชน สนับสนุนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพประชาชนกลุ่มแอโรบิคให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 28 ม.ค. 2564  เวลา 09.00 น. ณ หอปะชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านเบิดใหญ่ ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  เป็นประธานมอบเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนกลุ่มเต้นแอโรบิคของตำบลวัดธาตุทั้ง 14 หมู่บ้าน  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ,  นางรภัสกุล  แสงคำเลิศ  ณ หนองคาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลวัดธาตุ  พร้อมด้วยกลุ่มนักเต้นแอโรบิคเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  150 คน

 

นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ได้จัดทำโครงการสนับสนุนกลุ่มเต้นแอโรบิค ทั้ง 14 หมู่บ้านของตำบลวัดธาตุ  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง  สร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีงบประมาณ 2564 นี้  ทางคณะผู้บริหารก็ได้ตั้งงบประมาณในการสนับสนุน กลุ่มเต้นแอโรบิค  วงเงินจำนวน 140,000 บาท  หรือมอบให้กับกลุ่มเต้นแอโรบิคแต่ละหมู่บ้านจำนวนหมู่บ้านละ  หรือกลุ่มละ 10,000 บาท  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว  ขณะเดียวกันใน ช่วงนี้ ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  จึงทำให้ทางจังหวัดได้มีประกาศห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก 

 

ทั้งนี้ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ทางเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลขึ้น  ดังนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจึงต้องถูกเลื่อนออกไป  แต่อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารเทศบาลยังเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิค  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านหรือผู้สนใจ ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพอยู่ตลอดเวลา  เพราะสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้   จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้กลุ่มสมาชิกแอโรบิคทุกกลุ่ม  ทั้ง 14 หมู่บ้าน  นำเงินงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย