จังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรเพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดหนองคาย จำนวน 2,500 ผืน โดยมีนายอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบ

จังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรเพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดหนองคาย จำนวน 2,500 ผืน โดยมีนายอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (13 มกราคม 2564) ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 2,500 ผืน จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีพิธีผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย