“จังหวัดหนองคาย น้อมรับพระกรุณาธิคุณ”...........พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับพัฒนาการอำเภอและกลุ่มทอผ้า เพื่อนำไปทอและผลิตผ้าใช้

“จังหวัดหนองคาย น้อมรับพระกรุณาธิคุณ”...........พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  จัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับพัฒนาการอำเภอและกลุ่มทอผ้า  เพื่อนำไปทอและผลิตผ้าใช้

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่  ชื่อลาย  “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

 

นายไพโรจน์  โสภาพร  พัฒนาการจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  กรมการพัฒนาชุมชน  ได้มอบหมายให้จังหวัดหนองคาย  และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ซึ่งได้ประทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า  ชื่อลาย  “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน  และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม  ทุกเทคนิค  สามารถนำไปใช้ทอผ้า  ผลิตผ้าได้

 

สำหรับแบบลายผ้ามัดหมี่  ชื่อลาย  “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย  อาทิ ลาย S หมายถึง  Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  ลาย S จำนวน 10 แถว  หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ  หมายถึง  ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love  อีกทั้ง  มีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ความว่า  “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค  ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้  จังหวัดหนองคายจึงได้มอบแบบลายผ้ามัดหมี่  ชื่อลาย  “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พัฒนาการอำเภอ  จำนวน 9 อำเภอ  และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดหนองคาย  จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อนำไปเป็นแบบ สำหรับนำไปใช้ทอผ้าและผลิตผ้าใช้ตามลำดับต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย