บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย มอบค่าปลงศพผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ราย อีก 1 รายรอตรวจสอบ ส่วนอีก 2 รายรถไม่มี พ.ร.บ. ฯ ด้าน ผู้จัดการบริษัทกลาง ฯ สาขาหนองคาย รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย มอบค่าปลงศพผู้ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ราย อีก 1 รายรอตรวจสอบ ส่วนอีก 2 รายรถไม่มี พ.ร.บ. ฯ ด้าน ผู้จัดการบริษัทกลาง ฯ สาขาหนองคาย รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์กุล ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นางสาวราวรรณ โคตะนนท์ ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาจังหวัดหนองคาย เดินทางไปมอบเงินปลงศพให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ จ.หนองคาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคายมอบเงินค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท ให้กับ นางสาวมะลิกา ไคม์ มารดา นางสาวพรเทวี ศรีมังคละ อายุ 18 ปี ผู้เสียชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลงข้างทาง เหตุเกิดบนถนนเฝ้าไร่-โซ่พิสัย บ้านนาดี หมู่ 1 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 05.00 น.

วันที่ 2 มกราคม 2564 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคายมอบเงินค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท นางอ้อย เพชรนอก ภรรยาจดทะเบียนสมรส ของนายปัญญา เพชรนอก  อายุ  69 ปี  ที่ประสบอุบัติเหตุ จยย. เสียหลักลงข้างทางเสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนสายเฝ้าไร่-หนองแวงภูคำ บริเวณ หมู่ 8 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น.

วันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคายมอบเงินค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท ให้กับญาติของ น.ส.เกศญาภรณ์ ชนูนันท์ อายุ 21 ปี ที่อยู่ 31 ม.16 บ้านโพนสว่าง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย โดยมีปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงิน โดย น.ส.เกศญาภรณ์ ประสบอุบัติเหตุรถ จยย.เสียหลักลงข้างทาง บนถนนทางหลวง นค.5027 กม.3+500 โพนพิสัย –สร้างคอม เหตุเกิดวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 03.00 น.

 

นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์กุล ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย เผยต่ออีกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดหนองคายมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 6 ราย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย จ่ายค่าปลงศพในเบื้องต้นได้เพียง 3 ราย อีก 1 รายรอตรวจสอบ ส่วนอีก 2 รายไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากไม่ได้ทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

“ที่ผ่านมา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวบรวมรายชื่อและแจ้งกับทางบริษัทกลางฯ จะนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการแก่ประชาชน

สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. โดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. ภายใน 7 วัน กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน และกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ จ่าย 35,000 บาท/ราย (หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท)” นางสาวนงลักษณ์ กล่าว

และ นางสาวนงลักษณ์  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในส่วนของการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท/คนกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท/ราย กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด) สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายค่าชดเชย 200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ส่วนผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ในส่วนของการจ่ายค่าเสียหายของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้นและหากผู้เสียหายนั้นไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่ไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อีกทั้งการจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

เจ้าของรถทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นความรับผิดชอบเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ถ้าเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพได้ที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างประกอบการเบิก ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ., ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. หรือคำถามเกี่ยวกับติดต่อใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง สาขาหนองคาย 042 421380-1 จึงอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของการทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” นางสาวนงลักษณ์  กล่าว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย