กกต.ประเดิม ประกาศรับรอง นายก อบจ.12 จังหวัด รวม จ.หนองคาย รับรองทั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 คน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ตามที่สำนักงานได้มีการเสนอ และได้มีมติให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต แล้วใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย

 

จ.ลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด รวม 24 คน

จ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน  

จ.เพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จ.ปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

จ.จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งหมดรวม 30 คน

จ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 30 คน

จ.พะเยา นายอัครา พรหมเผ่า เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จ.สมุทรสงคราม น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

จ.หนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 28 คน โดยยกเว้น เขต 2 อ.ศรีเทพ และเขต 3 อ.หนองไผ่

โดยหลังจากนี้ ประธาน กกต.จะได้ลงนามประกาศ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป ก่อนที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งไปยังผู้ได้รับเลือกตั้ง.

 

กลับ กลับหน้าหลัก



ติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย