จังหวัดหนองคาย สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในช่วงการรณรงค์ 7 วัน (29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64) เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวม 45 ครั้ง บาดเจ็บ 41 คน และมีเสียชีวิต 6 คน

จังหวัดหนองคาย สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  ในช่วงการรณรงค์ 7 วัน (29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64) เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวม 45 ครั้ง บาดเจ็บ 41 คน และมีเสียชีวิต 6 คน

วันที่ 5 ม.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 

ที่ประชุม นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  ในช่วงการรณรงค์ 7 วัน (29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64) มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 45 ครั้ง ,มีผู้บาดเจ็บ 41 คน( ชาย 31 คน หญิง 10 คน) และมีผู้เสียชีวิต 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)  อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมี 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย 10 ครั้ง อ.ท่าบ่อ 3 ครั้ง, อ.โพนพิสัย 10 ครั้ง, อ.เฝ้าไร่ 5 ครั้ง และ อ.รัตนวาปี 8 ครั้ง อ.ศรีเชียงใหม่ 3 ครั้ง อ.สระใคร 3 ครั้ง อ.สังคม 3 ครั้ง ส่วน อ.โพธิ์ตาก ไม่เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุมาจากผู้ขับขี่และโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่เกิดบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน เป็นถนนทางตรง ทั้งนี้ ได้มีการตั้งจุดตรวจ 9 อำเภอ รวม 20 จุด มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวม 25,080 ครั้ง 3 อันดับแรก รถมอเตอร์ไซค์ รถปิกอัพ และรถเก๋ง

 

สำหรับผลการดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม รวมทั้งสิ้น 284 คัน/ คดี ซึ่งพบมาตรการสูง 3 อันดับแรก คือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย สำหรับผลเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ  10 รสขม จำนวน 3,379 คัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย