จังหวัดหนองคาย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นชาวหนองคาย มีการตรวจโควิด-19 ที่จังหวัดอื่น ผลตรวจสามีออกเป็นลบ ส่วนของผู้ติดเชื้อยังไม่ออก คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรจึงเดินทางที่กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดหนองคาย ต่อมาผลตรวจออกพบติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้าสู่กระบวนการรักษาในจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นชาวหนองคาย มีการตรวจโควิด-19 ที่จังหวัดอื่น ผลตรวจสามีออกเป็นลบ ส่วนของผู้ติดเชื้อยังไม่ออก คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรจึงเดินทางที่กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดหนองคาย ต่อมาผลตรวจออกพบติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้าสู่กระบวนการรักษาในจังหวัดหนองคาย

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (1 มกราคม 64) ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564

 

การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือสืบเนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 1 ราย ที่ตำบลกุดบง อ.โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้จังหวัดหนองคาย ถูกจัดอยู่ใน “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นจากเดิมที่เป็น “พื้นที่เฝ้าระวัง” มาตรการที่สำคัญคือการตรวจค้นผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดหนองคาย นั้นเป็นหญิงอายุ 35 ปี ชาวตำบลกุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีอาชีพขายอาหารทะเลที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในตลาดเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เป็นเวลา 4 ปีแล้ว และอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยใช้รถส่วนตัวไปรับอาหารทะเลจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร มีการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ผลตรวจสามีออกเป็นลบ ส่วนของผู้ติดเชื้อยังไม่ออก คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรจึงเดินทางที่กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดหนองคาย ต่อมาผลตรวจออกพบติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้าสู่กระบวนการรักษาในจังหวัดหนองคาย

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหมั่นล้างมือ ส่วนสถานประกอบการในจังหวัดหนองคายก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน เช่นต้องการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือไว้บริการอย่างทั่วถึง และมีการทำความสะอาดภายในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย