ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ร่วมกับ อำเภอท่าบ่อ จัดนิทรรศการ “ศิลปะกลางทุ่งนา” ให้ผู้สนใจงานศิลปะในชุมชนเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ

ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ร่วมกับ อำเภอท่าบ่อ จัดนิทรรศการ “ศิลปะกลางทุ่งนา” ให้ผู้สนใจงานศิลปะในชุมชนเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา  ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญ อดีตอาจารย์สอนศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ศิลปะกลางทุ่งนา เสพงานศิลปะและวัฒนธรรมเคล้าธรรมชาติในชุมชน โดยเป็นการนำแสดงผลงานภาพวาดจิตรกรรมของ ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญ , ครูแดง เฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์, ครูเบิ้ม เติมศิลป์ ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และศิลปินรับเชิญ โดยเป็นการจัดแสดงภาพวาดไว้กลางทุ่งนา ให้ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจงานศิลปะได้ร่วมชมและศึกษางานศิลปะไปในตัวด้วย โดยงานบางภาพเป็นผลงานที่วาดไว้ตั้งแต่ 20-30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการจัดสอนศิลปะให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทำการวาดภาพระบายสีชิงรางวัลรถจักรยาน และรางวัลอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจำนวนมาก

 

นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ร่วมกับ อำเภอท่าบ่อ เห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อชุมชน จึงจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปะกลางทุ่งนา ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.63 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ศิลปะ จิตรกรรม กลางทุ่งนาที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสวนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรศิลป์ มีทั้งเกษตรและศิลปะที่บูรณาการอย่างลงตัว ซึ่งงานนิทรรศการส่วนใหญ่จะจัดแสดงในที่ร่ม ตามอาคารต่างๆ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียน หรือในหอศิลป์ แต่งานนี้จัดแสดงกลางทุ่งนา ให้ผู้สนใจงานศิลปะในชุมชนเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติซึ่งมีจิตรกรรมที่หลากหลายรูปแบบจากครู-อาจารย์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศมาจัดแสดงในครั้งนี้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย