“รองหลอด” ชัยวัฒน์ คำสรดี ผู้สมัคร สจ.เขต อ.สังคม หมายเลข 1 กลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อ ลุยหาเสียงต่อเนื่อง ประกาศจะทำให้อำเภอสังคมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“รองหลอด” ชัยวัฒน์ คำสรดี ผู้สมัคร สจ.เขต อ.สังคม หมายเลข 1 กลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อ ลุยหาเสียงต่อเนื่อง ประกาศจะทำให้อำเภอสังคมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายคึกคักต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ อำเภอสังคม นายชัยวัฒน์ คำสรดี ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หมายเลข 1 กลุ่มรักหนองคาย โดยการนำของ นายยุทธนา ศรีตะบุตร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้นำทีมงานลงพื้นที่หาเสียงในทุกตำบลของอำเภอสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนอย่างอบอุ่น

 

นายชัยวัฒน์ คำสรดี กล่าวว่า กลุ่มรักหนองคาย โดยการนำของ ท่านยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการรวมตัว ของคนจังหวัดหนองคาย เพื่อที่จะเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ในการเข้ามาพัฒนาจังหวัดหนองคาย โดยมีนโยบายที่จะมาเสนอพ่อแม่พี่น้อง เพื่อใช้เป็นต่อมูลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกและ สจ.ในครั้งนี้ โดยกลุ่มรักหนองคาย เป็นกลุ่มคนหนองคายเพื่อคนหนองคาย มีนโยบายอยู่ 6 ด้าน

 

1.ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่มีจำนวนมากยิ่งขึ้น กลุ่มรักหนองคายจึงมีการบริหารจัดการเพื่อรองรับต่อสังคมผู้สูงอายุ เช่น จัดให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุ ชมรมกีฬา , ชมรมจักรยาน , ชมรมเดิน , ลีลาศ , ชมรมกีฬาฟุตบอล , ชมรมฟุตบอลผู้สูงอายุ และให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ , วันครอบครัว , วันผู้สูงอายุ , วันทางพุทธศาสนา

2.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อที่จะส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้ประดิษฐ์สินค้าและขยายกิจการด้วยระบบเพิ่มผลผลิต และเพิ่มตลาดที่จำหน่ายสินค้า

3.ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม เช่น การแข่งเรือ ลอยกระทง บุญบั้งไฟ ถือศีลปฏิบัติธรรม บุญประจำหมู่บ้าน หรือวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์ เช่น วันประเพณีชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม , ประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน และประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยพวน

4.ส่งเสริมกิจกรรม อสม. โดยสนับสนุนให้กิจกรรม อสม.ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่ผ่านมาปรากฎแล้วว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโควิด- 19 จนประสบความสำเร็จดั่งที่พี่น้องทราบอยู่แล้ว และนอกจากนั้นแล้ว ยังจัดกิจกรรมเชิดชุเกียรติในวันประกาศเกียรติคุณ วัน อสม.แห่งชาติ ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี

 

5.ส่งเสริมด้านการกีฬาและท่องเที่ยว โดยจัดให้เยาวชนชาวจังหวัดหนองคาย ได้มีการฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาต่อเนื่อง เพื่อจะได้พัฒนาการเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับนานาชาติ และกีฬาจึงเป็นอาชีพสำคัญอาชีพหนึ่ง พัฒนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย เพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ส่งเสริมการกีฬาในจังหวัดหนองคายอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาจังหวัดหนองคายเป็นศูนย์การท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้

6.ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหนองคาย เท่าเทียมกับนักเรียนใน กทม. ทุกวิชา เช่น เทคโนโลยี ติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัย เปิดโลกทัศน์กว้าง ด้านสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้เรียนในชั้นเรียน นี่คือนโยบายที่สำคัญ ของกลุ่มรักหนองคาย กลุ่มการเมืองของคนหนองหนองคายเพื่อคนหนองคาย โดยไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองใด จึงมาขอแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องในการเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เลือกกลุ่มรักหนองคาย กลุ่มการเมืองของคนหนองคายเพื่อคนหนองคาย

 

นายชัยวัฒน์ คำสรดี กล่าวต่อว่าสำหรับพื้นที่อำเภอสังคมในขณะนี้ถือเป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยอำเภอสังคมสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีจุดท่องเที่ยวหลายจุด ทั้งสกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ น้ำตากธารทอง น้ำตกธารทิพย์ และจุดชมวิวทะเลหมอกในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง โดยกลุ่มรักหนองคาย โดยการนำของท่านยุทธนา ศรีตะบุตร ได้วางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้แล้ว โดยเฉพาะอำเภอสังคม จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการหาเสียงที่ผ่านมาตนได้นำเสนอนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

สำหรับ นายชัยวัฒน์ คำสรดี เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังคม โดยชาวบ้านในพื้นที่เรียกติดปากว่า “รองหลอด” เป็นนักการเมืองในพื้นที่อำเภอสังคมที่ประชาชนรู้จักเป็นอย่างดี โดยลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในนาม กลุ่มรักหนองคาย โดยการนำของ นายยุทธนา ศรีตะบุตร.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย