“ธนพล ไลละวิทย์มงคล” ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 2 ชูนโยบาย 4 ทิศ เพื่อเปลี่ยนแปลงหนองคาย

“ธนพล ไลละวิทย์มงคล” ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย หมายเลข 2 ชูนโยบาย 4 ทิศ เพื่อเปลี่ยนแปลงหนองคาย

นายธนพล ไลละวิทย์มงคล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หมายเลข 2 กล่าวว่า เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.หนองคายครั้งนี้ เนื่องจากตนมองว่า จังหวัดหนองคายขณะนี้ยังด้อยพัฒนาถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ จึงอยากจะใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ตนมีมาพัฒนาบ้านของตนเอง

 

นโยบายในการพัฒนานั้นจะใช้นโยบาย 4 ทิศ นโยบายแรกจะเน้นในเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนอย่างอื่น ซึ่งจังหวัดหนองคายประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องนี้ เรื่องพืช และเรื่องของราคาพืชผลการเกษตร นโยบายที่ 2 ที่จะต้องรีบพัฒนาเช่นกันคือในเรื่องของการท่องเที่ยว สิ้นปี 2564 รถไฟจากจีนจะมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงต้องมีพัฒนาจังหวัดหนองคาย ให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน นโยบายที่ 3 คือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่จะต้องเร่งพัฒนา เพื่อให้สามารถรองรับทั้งการขนส่งและการเดินทาง และนโยบายที่ 4 คือทำให้ทั้ง 3 นโยบายแรก ประสบความสำเร็จเป็นนโยบายที่ 4 คือประชาชนชาวหนองคาย มีงานทำในจังหวัดของตนเอง มีสถานศึกษาที่ดีในจังหวัดตนเอง และให้มีคุณภาพที่ดีในจังหวัดของตนเอง

 

สำหรับแนวทางในการหาคะแนนเสียงและการเข้าหาประชาชนนั้น จะให้นโยบายของพรรค โดยจะเข้าถึงประชาชนทุกคนตั้งแต่ระดับรากหญ้า ใครที่เคยติดตามการทำงานของตนนั้น จะเห็นว่ามีการพ่นยุงทุก 6 เดือน และมีการเคาะประตูทุกบ้าน เพราะส่วนตัวนั้นตนเองเป็นวิศวโยธา ทำให้ชอบเดินเพื่อจะได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงได้ทำมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มแล้ว ส่วนความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่นั้น นายธนพล บอกว่า ขอพูดเพียงว่า “มั่นใจ” ก็แล้วกัน

สำหรับ นายธนพล นักธุรกิจหนุ่ม ทำธุรกิจบริษัทขนส่งระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ลงสมัครในนามกลุ่มเพื่อไทยหนองคาย ยังไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อน มีนักการเมืองพรรคเพื่อไทยในจังหวัดหนองคายให้การสนับสนุน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย